Werking

Enter inspireert, informeert, sensibiliseert

Organisaties, overheidsinstanties, bedrijven, projectontwikkelaars, ontwerpers en particulieren, kortom, iedereen kan bij Enter terecht voor vragen rond toegankelijkheid. We informeren via websites, themabrochures en publicaties. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor vernieuwende concepten en richtlijnen, maar ook voor praktische tips en concrete toepassingen. We beschikken ook over een gespecialiseerd documentatiecentrum.

Enter ondersteunt en werkt samen

Als structurele partner van Gelijke Kansen in Vlaanderen heeft Enter een belangrijke beleidsondersteunende rol. We willen toegankelijkheid een plaats geven in alle beleidsdomeinen. Zo bouwen we mee aan een daadkrachtig en coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid. Daarnaast ontwikkelen we projecten met de privésector.

Enter onderzoekt

Een performant beleid begint met het in kaart brengen en het evalueren van de toegankelijkheid in de verschilende sectoren. Enter houdt in Vlaanderen de vinger aan de pols en ontwikkelt nieuwe toegankelijkheidsconcepten. Dankzij een stevig internationaal netwerk volgen we ook de ontwikkelingen in het buitenland op de voet.