Zorg

Thema zorg

Toegankelijkheid creëert inclusie en kwaliteitszorg. Bij de toenemende vraag naar zorg en de vermaatschappelijking ervan is toegankelijkheid een cruciaal gegeven. Een ergonomische, veilige en aangename zorgomgeving dragen bij tot een efficiëntere zorgverlening. Hier varen zowel zorgvrager als zorgverlener wel bij. 

Via inspiratiebundels inspireren we in de verschillende welzijnsdomeinen architecten en bouwheren om de toegankelijkheid van de zorginfrastructuur te optimaliseren.