Wonen

Bezoek de websites rond wonen:

www.dezilverensleutel.be

www.meegroeiwonen.info

Het thema toegankelijkheid kent bij ons een brede benadering. Bij wonen gaat het in de enge betekenis om de toegankelijkheid van de woning zelf. Op diverse manieren proberen we een groot publiek te benaderen. Daarnaast verspreiden we voor alle geïnteresseerden praktische informatie rond woningaanpassingen, zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

In de bredere betekenis hanteren we het concept Meegroeiwonen. Dit kijkt niet enkel naar de woning, maar ook naar de toegankelijkheid op wijk-, gemeentelijk en stedelijk niveau. Met dit concept richten we ons tot iedereen die deze principes in de praktijk wil omzetten.

Ook is er een link tussen wonen en zorg. Onze inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van woonzorgcentra' richt zich op ontwerpers en architecten.