Onderwijs

Foto thema onderwijs

Toegankelijke scholen en onderwijsinstellingen zijn broodnodig om iedere mens gelijke kansen te geven om zich te ontplooien. Een ontoegankelijke school beperkt de keuzevrijheid.

Inclusief onderwijs, polyvalent gebruik van schoolgebouwen, levenslang leren ... zijn maatschappelijke trends die steeds hogere eisen stellen aan toegankelijkheid.  

Tegelijkertijd wordt een aangename en veilige omgeving gecreëerd voor alle leerlingen en studenten, leerkrachten en docenten, personeelsleden, ouders en bezoekers, met of zonder (tijdelijke) beperking. 

De inspiratiebundel toegankelijke schoolgebouwen ondersteunt ontwerpers en bouwheren om de toegankelijkheid van schoolgebouwen voor iedereen te optimaliseren.