Mobiliteit

Meer weten over mobiliteit?

Op ons informatieplatform MeerMobiel over toegankelijk en aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking vind je heel wat interessante informatie terug.

Mobiliteit is van groot belang voor een goede levenskwaliteit. Het zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn om zonder problemen op het werk te geraken, boodschappen te doen, je familie te bezoeken of een uitstapje te maken met vrienden.

Mobiliteit is dan ook een basisrecht én een onmisbare schakel in de keten van toegankelijkheid.

Met het informatieplatform MeerMobiel informeert Enter over het bestaande aanbod op vlak van toegankelijk en aangepast vervoer. Via onderzoeksprojecten werken we naar een gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem in Vlaanderen.