Erfgoed

Erfgoed laat ons toe een blik te werpen op onze geschiedenis en maakt deel uit van onze identiteit. Het toegankelijk maken van erfgoed is niet altijd voor de hand liggend. Een goede samenwerking tussen de toegankelijkheids- en de erfgoedsector maakt creatieve oplossingen mogelijk.