Publieke gebouwen

Alles weten over de regelgeving bij het (ver)bouwen van publiek toegankelijke gebouwen? Surf voor meer informatie naar www.toegankelijkgebouw.be. Je vindt er ook het Handboek Toegankelijkheid Publieke Gebouwen, werktools en heel wat tips.

Wil je een bestaand toegankelijk publiek gebouw vinden of wil je de toegankelijkheid van je gebouw beter kenbaar maken voor bezoekers, ga naar www.toegankelijkvlaanderen.be 

Publieke gebouwen en hun omgeving moeten bereikbaar, betreedbaar, begrijpbaar en bruikbaar zijn zodat iedereen ze op een onafhankelijke en gelijkwaardige manier kan gebruiken. 

Een gebouw en haar omgeving moeten vandaag meer dan ooit antwoord kunnen bieden op de verschillende noden en behoeften van een grote groep gebruikers. Zeker in een snel vergrijzende samenleving is werk maken van integrale toegankelijkheid meer dan ooit aan de orde. In de toegankelijkheidsketen is elke schakel onmisbaar.