Wonen van morgen begint vandaag

Periode: 
April 2013 - september 2014
Context: 
Een samenwerking tussen Enter vzw en het Toegankelijkheidsbureau vzw binnen de campagne 'Vroeger nadenken over morgen' van de Koning Boudewijnstichting

In Vlaanderen worden heel wat termen gebruikt om alternatieve vormen van wonen met een intergenerationeel of zorgkarakter te benoemen. Voorbeelden zijn kangoeroewonen, zorgwonen, duplexwonen en dergelijke, maar wie ziet de bomen nog door het bos?

Met dit project verduidelijken we een aantal termen die in Vlaanderen gehanteerd worden en duiden we hun betekenis en achtergrond. Daarnaast ontwikkelen we een draaiboek, een praktisch instrument dat gebruikt kan worden in de voorbereidingsfase van de realisatie van een eigen woonproject. Het geeft een antwoord op een aantal praktische vragen die gesteld moeten worden bij het haalbaarheidsonderzoek over verschillende thema's zoals stedenbouwkundige, juridische of fiscale aspecten.

Het project richt zich naar een breed publiek en ondersteunt informatievragen in verschillende stadia:

  • Mensen die nog niet op de hoogte zijn van de verschillende alternatieve woonvormen en wat deze inhouden
  • Mensen die de mogelijkheden wel al kennen, maar graag meer achtergrondinformatie willen om zich verder te informeren of bijvoorbeeld een tweede partij te overtuigen
  • Mensen die een beslissing namen om een project te realiseren en concrete vragen hebben bij de haalbaarheid of bij de realisatie ervan

De resultaten zijn verwerkt op de website van De Zilveren Sleutel.

Woonvormen