Wenkenblad toegankelijkheid van studiedagen

Periode: 
2010
Context: 
Publicatie van Enter vzw, met de steun van de Vlaamse overheid, Gelijke Kansen in Vlaanderen

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van studiedagen te verhogen. Het geeft organisatoren en uitbaters van vergaderaccommodaties en congrescentra tips om studiedagen bereikbaar en toegankelijk te maken.

 

Cover wenkenblad toegankelijkheid van studiedagen