Onderzoek naar hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en gebiedsdekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen

Periode: 
2009
Context: 
In opdracht van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

In 2009 voerde Enter in opdracht van de Vlaamse overheid het dit onderzoek naar de hefbomen voor het uittekenen van een geïntegreerd, complementair en gebiedsbedekkend toegankelijk vervoersysteem voor Vlaanderen uit:

  • geïntegreerd: inzet en afstemming met de verschillende soorten vervoeraanbieders
  • complementair: openbaar vervoer en deur-deurvervoer aanvullend op elkaar
  • gebiedsdekkend: van versnipperd aanbod tot gebiedsdekking

In deze studie brachten we knelpunten op vlak van mobiliteit en een aantal mogelijke oplossingen samen, onder andere via focusgroepen met heel wat betrokken partijen zoals de koepelorganisaties van gebruikers, vervoeraanbieders van openbaar en deur-deurvervoer en hun koepelorganisaties, ziekenfondsen en lokale overheden en diensten. We ontwikkelden een aantal mogelijke scenario’s voor de organisatie en coördinatie van het aanbod van aangepast vervoer in Vlaanderen. We vertaalden deze in een organisatiemodel en stroomschema voor toegankelijk vervoer.

Belangrijk hierin is het onderscheid tussen aan de ene zijde het halte-haltevervoer van de NMBS en De Lijn en aan de andere zijde het deur-deurvervoer door verschillende soorten vervoeraanbieders. Binnen het onderzoek kwam het concept van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) tot stand, als neutrale instantie voor het toewijzen van vervoer en centraal contactpunt voor de gebruiker.

In het model staat samenwerking tussen alle vervoeraanbieders centraal om op die manier zoveel mogelijk mensen meer mobiel te maken. Een grondige screening van de vervoersvragen vormt de eerste stap en vervolgens het toewijzen van de vervoersvraag aan de meest geschikte vervoeraanbieder. Openbaar vervoer is hierbij steeds de eerste keuze en pas wanneer dit niet lukt (omwille van de individuele situatie van de gebruiker of het niet toegankelijk zijn van de halte, de omgeving rondom de halte of het voertuig) is aangepast vervoer aangewezen.

Hierna nam de Vlaamse overheid een volgende stap in de uitbouw van een Vlaams toegankelijk vervoersysteem via de opdracht om een businessplan hiervoor te ontwikkelen. Enter stond samen met het IMOB (UHasselt) en Ernst & Young in voor deze opdracht.

Onderzoek naar hefbomen voor een Vlaams toegankelijk vervoersysteem