Databank Aangepast Vervoer

Periode: 
2011
Context: 
Projectsubsidie, met de steun van het Vlaams ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Enter ontwikkelde in samenwerking met het Instituut voor Mobiliteit, UHasselt (IMOB) een databank met bijhorende website voor personen die door een handicap, ouderdom, ziekte of tijdelijke beperking moeilijkheden hebben om zich te verplaatsen.

Dit was een belangrijke eerste stap voor een betere kennis en informatieverstrekking rond aangepast en toegankelijk vervoer.

Een uitgebreide inventaris van het bestaande aanbod op vlak van het toegankelijke openbare halte-haltevervoer en het deur-deurvervoer voor rolstoelstoelgebruikers en andere personen met een mobiliteitsbeperking, leidde tot een gegevensbank met onder andere contactgegevens, werkingsgebied, reservatiemogelijkheden, voorwaarden en informatie over de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de opgenomen diensten.

Op dit moment bevat de databank:

  • Infofiches van de Diensten Aangepast Vervoer en andere vervoerdiensten voor rolstoelgebruikers
  • Infofiches van taxi –en locatiebedrijven die rolstoelvervoer verzorgen
  • Infofiches van Minder Mobielen Centrales en andere diensten van vervoer door vrijwilligers met eigen wagen
  • Infofiches van 198 NMBS-stations waar bijstand mogelijk is voor personen met een mobiliteitsbeperking, waaronder 131 stations met dienstverlening voor personen met een elektrische of niet-plooibare rolstoel
  • Infofiches van de belbusgebieden van De Lijn en een infofiche per provincie met de gegevens van de belbuscentrale
  • Infofiches van ziekenfondsen met gegevens over het niet-dringend zittend ziekenvervoer

De website www.meermobiel.be ontsluit sinds 30 november 2012 alle informatie op een gebruiksvriendelijke manier.

 

Woordwolk in verband met de Databank Aangepast Vervoer