Over Enter

Ontstaan

Enter is in 2006 opgericht en erkend als Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid door de Minister van Gelijke Kansen. Wij zijn ontstaan uit het Toegankelijkheidsbureau vzw dat in Vlaanderen de pionier was op het vlak van toegankelijkheid en al jaren actief was op Vlaams niveau. De erkenning van Enter vzw was mogelijk doordat de oprichting van het kenniscentrum als actiepunt werd opgenomen in de Limburgovereenkomst.

Missie

Integrale toegankelijkheid en Universal Design promoten

Enter bevordert integrale toegankelijkheid en promoot Universal Design voor de bevordering van gelijke kansen voor iedereen en in het bijzonder voor personen met een handicap en ouderen. Enter ontwikkelt blijvende expertise en werkt samen met deskundige partners.

... voor alle betrokkenen en geïnteresseerden

Wij richten ons naar gebruikers en burgers, professionelen en vrijwilligers, overheden, diensten, bedrijven en organisaties.

... en bijdragen tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid

Wij dragen in Vlaanderen bij tot een coherent Vlaams toegankelijkheidsbeleid door te inspireren, te ondersteunen, te sensibiliseren, te informeren en samen te werken.