Enter ondersteunt en werkt samen

Partner van Gelijke Kansen in Vlaanderen

Enter is erkend door Gelijke Kansen in Vlaanderen als Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid en ondersteunt zo het Vlaams toegankelijkheidsbeleid. Hiervoor werken we samen met het door Gelijke Kansen in Vlaanderen erkende toegankelijkheidsmiddenveld.

Enter spitst zich vooral toe op het ontwikkelen van Vlaamse beleidsinstrumenten, voor de praktische uitvoering en de advisering op het terrein wordt samengewerkt met de adviesbureaus toegankelijkheid die in elke provincie actief zijn, met name:

De Provinciale Steunpunten Toegankelijkheid (PST) staan in voor het toegankelijkheidsbeleid in hun provincie en richten zich hierbij op de ondersteuning van lokale besturen. Voor de praktische uitvoering hiervan werken zij nauw samen met het adviesbureau dat actief is in die provincie:

Intro vzw maakt culturele, sportieve evenementen, festivals ... toegankelijk voor personen met een beperking.

Samenwerking met diverse actoren

Om toegankelijkheid daadwerkelijk te kunnen inbedden in de verschillende beleidsdomeinen en sectoren, is de wisselwerking met overheden, andere expertisecentra, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, bedrijven, organisaties, gebruikers(organisaties) ... noodzakelijk. Concrete invulling hiervan vind je terug onder de rubriek thema's.

Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen

Om de samenwerking met de bouwsector en industrie te versterken werd samen met het Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) het Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen opgericht. Zo willen we toegankelijkheid en Universal Design meer ingang laten vinden in de dagelijkse bouwpraktijk.

Samenwerkingsovereenkomst met Vlaams Expertisecentrum Dementie

Bij de ontwikkeling van de inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van woonzorgcentra' werkten we samen met het Vlaams Expertisecentrum Dementie. Om de samenwerking tussen beide expertisecentra in de toekomst te versterken werd dit geformaliseerd in een samenwerkingsovereenkomst.

Enter in Europa

Enter is actief in verschillende Europese netwerken:ENAT, ESPD, POLIS, Mediate, European Concept for Accessibility, European Design for All e-Accessibility Network High Level Group Inclusion Euregio Maas-Rijn ... Verder maakt Enter deel uit van een aantal werkgroepen op Europees niveau rond de standaardisatie van toegankelijkheid en Universal Design, zoals Strategic Advisory Group on Accessibility, Mandate/473 ... Regelmatig draagt Enter het Vlaamse toegankelijkheidswerk uit op internationale fora en congressen.