Publicaties

A

Actieonderzoek vervoer voorzieningen - eindrapport

Deze publicatie bevat de resultaten van het actieonderzoek naar de optimalisatie van vervoer van en naar voorzieningen voor ouderen en personen met een handicap (2012).

B

Businessplan toegankelijk vervoersysteem
Businessplan Toegankelijk Vervoersysteem - eindrapport

Deze publicatie bevat de resultaten van het onderzoek naar een businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair en geïntegreerd Vlaams vervoersysteem in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Enter, IMOB, Ernst & Young, 2012-2013).

C

Cd met een overzicht van alle wenkenbladen
CD met overzicht van alle wenkenbladen toegankelijkheid

Deze cd verzamelt al onze wenkenbladen toegankelijkheid met algemene basisrichtlijnen en handige illustraties om verschillende omgevingen op een eenvoudige manier toegankelijk te maken. Er is telkens een versie voor blinde of slechtziende mensen.

D

Draaiboek leeftijdsvriendelijke toets Aalst

E

Cover van de folder van Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid
Enter, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid (brochure)

Brochure van Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid. We leggen uit wat toegankelijkheid is en waar onze expertise uit bestaat. We geven een overzicht van een aantal domeinen waarin toegankelijkheid van belang is en van onze themawebsites. 

I

Publicatie iedereen op weg
Iedereen op weg. Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen

Kostprijs publicatie incl. verzendingskosten: 17 euro

Waar staan we vandaag in Vlaanderen met het toegankelijk  openbaar en aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking, hoe manifesteren de vervoersarmoede en problemen zich bij deze doelgroep  en hoe kunnen we evolueren naar een efficiënte oplossing? Dat was de hoofdvraag op het mobiliteitscongres ‘Iedereen op weg’ en de rondetafelconferentie  die doorgingen op 13 & 14 oktober 2014.

Voorblad infofiche aangepast sanitair
Infofiche aangepast sanitair (Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen)

Deze infofiche geeft weer welke elementen in rekening genomen moeten worden bij het ontwerp en de uitvoering van toegankelijk sanitair. Tevens wordt ook de maatvoering verder in detail bekeken.

Voorblad infofiche looproutes
Infofiche looproutes (Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen)

Deze infofiche geeft weer welke elementen in rekening genomen moeten worden bij het ontwerp en de uitvoering van de looproutes naar en in een gebouw.

Voorbald infofiche niveauverschillen
Infofiche niveauverschillen (Vlaams Netwerk Toegankelijk Bouwen)

Deze infofiche geeft weer welke elementen in rekening genomen moeten worden bij het ontwerp en de uitvoering van niveauverschillen.

Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van scholen'

Kostprijs publicatie incl. verzendingskosten: 45 euro

Op vraag van het AGIOn (Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van schoolgebouwen te verbeteren.

Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk'
Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk'

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk te verbeteren.

Cover bijzondere jeugdbijstand
Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand'

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand te verbeteren.

Inspiratiebundel Toegankelijkheid van voorzieningen voor gezinnen met kinderen
Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van voorzieningen voor gezinnen met kinderen'

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van voorzieningen voor gezinnen met kinderen te verbeteren.

Cover inspiratiebundel personen met een handicap
Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van voorzieningen voor Personen met een handicap'

 Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van voorzieningen voor personen met een handicap te verbeteren.

Cover preventieve en ambulante gezondheidszorg
Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg'

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg te verbeteren.

Inspiratiebundel toegankelijkheid van woonzorgcentra
Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van woonzorgcentra'

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van woonzorgcentra te verbeteren.

In de zorg- en welzijnssector is het belangrijk om nog een stap verder te zetten op vlak van toegankelijkheid. De publieke maar ook de private ruimten, zoals bijvoorbeeld een kamer in een woonzorgcentrum, moeten goed toegankelijk zijn voor alle gebruikers.

Dementievriendelijk ontwerpen kwam als een belangrijk thema naar voor. Daarom gaf VIPA in 2012 het Vlaams Expertisecentrum Dementie de opdracht om de inspiratiebundel Toegankelijkheid van Woonzorgcentra aan te vullen met concrete dementiespecifieke criteria. Enter zorgde voor de eindredactie. 

Inspiratiebundel toegankelijkheid van ziekenhuizen
Inspiratiebundel 'Toegankelijkheid van ziekenhuizen'

Op vraag van het VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) ontwikkelden we een praktisch werkinstrument om bouwheren en ontwerpers te informeren, te ondersteunen en te inspireren om de toegankelijkheid van ziekenhuizen te verbeteren.

Deze bundel focust op aanbevelingen die tijdens het ontwerp en de bouw van zorggebouwen van belang zijn om een toegankelijke omgeving voor zowel bezoeker, (zorg)personeel als patiënt te realiseren. De wisselwerking tussen toegankelijkheid en zorg staat daarbij centraal.

K

Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor jong en oud. (brochure)
Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor jong en oud. (brochure)
Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor jong en oud. (gids)
Kangoeroewonen, een woonconcept voor nu en later, voor jong en oud. (gids)

Kostprijs publicatie incl. verzendingskosten: 5 euro

De termen kangoeroewonen, duowonen, zorgwonen, duplexwonen… worden vaak door elkaar gebruikt. Omdat iedereen er een andere invulling aan geeft, ontstaat er verwarring. Wij kiezen ervoor om de term kangoeroewonen als overkoepelende term te gebruiken.

 Kangoeroewonen is niet nieuw, maar komt vandaag veel meer naar voor als een alternatieve woonoplossing voor jong en oud. Ook hier is de belangrijkste boodschap om er op tijd aan te beginnen. Zo kan je er lang van genieten!

 Niet voor iedereen is het concept duidelijk en niet iedereen vindt snel zijn weg in de vele thema’s die erbij komen kijken. In deze gids rond kangoeroewonen kan je informatie terugvinden over het concept van deze woonvorm, de vragen die je moet stellen en heel wat praktische aandachtspunten voor de realisatie ervan.

M

Cover brochure Meegroeiwonen,
Meegroeiwonen (brochure)

Meegroeiwonen: vooruitziend (ver)bouwen helpt kosten besparen, 40 tips voor een levenslange woning voor jonge en minder jonge bouwers en verbouwers.

Cover folder MeerMobiel
MeerMobiel (folder)

Infofolder over het informatieplatform MeerMobiel. Je leest voor wie deze website bestemd is en welke informatie je er terugvindt. Ook vind je er het nummer van de infolijn en meer uitleg over waar MeerMobiel voor staat.

O

Logo Meegroeiwonen
Ontwerpgids Meegroeiwonen

De Ontwerpgids Meegroeiwonen is verkrijgbaar in twee verschillende vormen. 

Deze ontwerpgids bevat heel wat praktische richtlijnen en aanbevelingen waarmee architecten direct aan de slag kunnen om hun ontwerp te kaderen in de principes van aanpasbaar, flexibel bouwen. 
Particulieren kunnen er gebruik van maken om een beeld te krijgen van wat aanpasbaar, flexibel bouwen eigenlijk inhoudt. 

S

Cover van de brochure Sporten zonder drempels
Sport zonder grenzen - Informatiebrochure voor beleidsverantwoordelijken en beheerders van sportaccommodaties

Informatiebrochure over sport en toegankelijkheid. Je krijgt informatie over wat toegankelijkheid inhoudt, wat het beleid is rond sport en toegankelijkheid en welke ondersteuning, informatie en subsidies er bestaan. Ook vindt je goede voorbeelden en nuttige adressen terug in de brochure.

T

Trek er ongehinderd op uit! www.toevla.be
Toegankelijk Vlaanderen (brochure)

Dit is een informatiebrochure rond de vernieuwde website www.toegankelijkvlaanderen.be of korter www.toevla.be. Op deze website kan je op verschillende manier zoeken naar meer informatie over de toegankelijkheid van publieke gebouwen en andere voorzieningen. 

Toegankelijkheid van maneges
Cover inspiratiebundel algemeen welzijnswerk
Toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk (brochure inspiratiebundel)

Deze brochure is een voorsmaakje van de inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor algemeen welzijnswerk.

Cover inspiratiebundel bijzondere jeugdbijstand
Toegankelijkheid van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand (brochure inspiratiebundel)

Deze brochure  geeft een voorsmaakje van de inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand.

Cover inspiratiebundel gezinnen met kinderen
Toegankelijkheid van voorzieningen voor gezinnen met kinderen (brochure inspiratiebundel)

Deze brochure is een voorsmaakje van de inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor gezinnen met kinderen.

Cover brochure
Toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg (brochure inspiratiebundel)

Deze brochure is een voorsmaakje van de inspiratiebundel toegankelijkheid van voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg.

Cover Toegankelijkheidskrant
Toegankelijkheidskrant

In het kader van de Vlaamse week van Universal Design in 2007 verscheen de Toegankelijkheidskrant over Universal Design of 'ontwerpen voor iedereen'.

V

Cover van het vademecum toegankelijk publiek domein
Vademecum Toegankelijk Publiek Domein

Dit vademecum is een revisie van het in 1999 verschenen 'Vademecum Naar een integraal toegankelijk openbaar domein'. Deze eerste versie werd in opdracht en onder supervisie van de toenmalige Administratie Wegen en Verkeer - afdeling verkeerskunde door vzw Langzaam Verkeer samengesteld.

Wij stelden het gereviseerde 'Vademecum Toegankelijk publiek domein' samen in opdracht en onder de supervisie van het Agentschap Wegen en Verkeer. Bij dit Vademecum verscheen sinds juni 2013 ook een Erratum. Je kan dit vrij downloaden op de projectpagina Vademecum Toegankelijk Publiek Domein

Foto Powerpointpresentatie verbouwingen kantoor Enter voor en na
Verbouwingen kantoorgebouw Enter, voor en na

Presentatie met een blik voor en na op de verbouwingen van het kantoorgebouw van Enter.

Voorkant van de postkaart van de Vlaamse Week van Universal Design
Vlaamse Week van Universal Design (postkaart)

W

wenkenblad toegankelijkheid van appartementsgebouwen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van appartementsgebouwen'

Dit wenkenblad is een leidraad om appartementsgebouwen toegankelijk te maken. Het geeft promotoren, bouwbedrijven, ontwerpers en bouwheren een aantal tips om appartementsgebouwen bereikbaar, bruikbaar en bezoekbaar te maken voor iedereen.

wenkenblad toegankelijkheid van bankgebouwen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van bankgebouwen'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bankgebouwen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en eigenaars een aantal tips om het gebouw bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

wenkenblad toegankelijkheid van bibliotheken
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van bibliotheken'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van bibliotheken te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om het gebouw bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

wenkenblad toegankelijkheid van cultuurcentra
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van cultuur- en gemeenschapscentra'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van cultuur- en gemeenschapscentra te verhogen. Het geeft ontwerpers en uitbaters een aantal tips om een tentoonstellingsruimte, galerij, schouwburg of concertzaal bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Wenkenblad toegankelijkheid van gebeds- en bezinningshuizen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van gebeds- en bezinningshuizen'

Met deze brochure hopen we verantwoordelijken van gebeds- en bezinningshuizen tips en richtlijnen aan te reiken om hun dienstverlening en infrastructuur  toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Foto wenkenblad toegankelijkheid van groengebieden
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van groengebieden'

De kunst bestaat erin een groengebied toegankelijk te maken zonder het natuurlijk karakter ervan te verstoren. Deze brochure wil een helpende hand zijn om de toegankelijkheid van parken en natuurdomeinen te verhogen.

wenkenblad toegankelijkheid van het publieke domein
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van het publiek domein'

Dit wenkenblad levert aan de hand van het DOD-principe een aantal basis richtlijnen om de toegankelijkheid van het publiek domein te verhogen.

Foto wenkenblad toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van hogescholen en universiteiten te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, directies en verantwoordelijken van hogescholen en universiteiten een aantal tips om hun infrastructuur bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Foto wenkenblad toegankelijkheid van hotels
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van hotels'

Uitbaters van verblijfaccommodaties die stappen willen ondernemen om hun zaak voor iedereen toegankelijk te maken, komen met de aandachtspunten in deze brochure al een heel eind op weg.

Cover wenkenblad toegankelijkheid van jeugdlokalen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van jeugdlokalen'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van jeugdlokalen en jeugdhuizen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en jeugdverenigingen een aantal tips om hun jeugdlokaal bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

wenkenblad toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van kantoren van vrije beroepen'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van kantoorruimten voor vrije beroepen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en beoefenaars van vrije beroepen een aantal tips om hun dienstverlening bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen. 

wenkenblad toegankelijkheid van medische praktijken
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van medische praktijken'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van medische praktijken te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren zoals huisartsen, kinesitherapeuten, tandartsen, specialisten, ... een aantal tips om hun praktijk bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

wenkenblad toegankelijkheid van restaurants en cafés
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van restaurants'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van restaurants en cafés te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een aantal tips om restaurants en cafés bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

wenkenblad toegankelijkheid van scholen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van scholen'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van scholen te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren en directies van scholen een aantal tips om hun gebouwen bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

wenkenblad toegankelijkheid van signalisatie in en rond het gebouw
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van signalisatie in en rond het gebouw'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van signalisatie en informatie in en rond een gebouw te verbeteren. Het geeft ontwerpers, bouwheren en gebouwverantwoordelijken een aantal tips om de kwaliteit van de informatievoorziening in en rond het gebouw te verhogen.

wenkenblad toegankelijkheid van sociale diensten
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van sociale diensten'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sociale diensten te verhogen. Het geeft ontwerpers en bouwheren een aantal tips om de sociale dienst en de bijbehorende dienstverlening bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Foto wenkenblad toegankelijkheid van speeltuinen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van speeltuinen'

We proberen met dit wenkenblad een werkinstrument aan te bieden om speelterreinen te ontwerpen die voor iedereen een aangename plek vormen om te vertoeven.

wenkenblad toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden te verhogen. Het geeft ontwerpers, bouwheren, eigenaars en uitbaters een aantal tips om hun sportinfrastructuur bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Foto wenkenblad toegankelijkheid van stemlokalen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van stemlokalen'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van stemlokalen te verhogen. Het helpt u als bestuur bij de keuze van de locatie en de inrichting van het lokaal. Met de tips uit dit wenkenblad maakt u stemhokjes bereikbaar en bruikbaar voor iedereen.

wenkenblad toegankelijkheid van studiedagen
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van studiedagen'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van studiedagen te verhogen. Het geeft organisatoren en uitbaters van vergaderaccomodaties en congrescentra tips om studiedagen bereikbaar en toegankelijk maken.

wenkenblad toegankelijkheid van voetbalstadions
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van voetbalstadions'

Dit wenkenlblad is een leidraad om de toegankelijkheid van voetbalstadions te verhogen. Het geeft ontwerpers en clubverantwoordelijken een aantal tips om hun stadion bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Foto wenkenblad toegankelijkheid van voetpaden
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van voetpaden'

Het toegankelijk maken van voetpaden is maatwerk. Dit wenkenblad geeft gemeentelijke diensten, ontwerpers, handelaars en bewoners een aantal tips om voetpaden bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te maken voor iedereen.

Wenkenblad toegankelijkheid van winkels
Wenkenblad 'Toegankelijkheid van winkels'

Dit wenkenblad is een leidraad om de toegankelijkheid van winkels te verhogen. Het geeft handelaars, ontwerpers en bouwheren een aantal tips om hun winkel bereikbaar en bruikbaar te maken voor iedereen.

Z

Voorpagina van de infofiche
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Leefkeuken (infofiche)
Voorpagina van de infofiche
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Niveauverschillen (infofiche)
Schets die aangeeft waar er beugels geplaatst kunnen worden in een toilet
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Douche (infofiche)
Schets die aangeeft waar er beugels geplaatst kunnen worden in een toilet
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Handgrepen en beugels (infofiche)
Voorpagina van de infofiche
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Liften en hefplateaus (infofiche)
Voorpagina van de infofiche
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Ligbad (infofiche)
Toilet en steunbeugel
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Toilet (infofiche)
Voorpagina van de infofiche
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Verzamelde infofiches
Een onderrijdbare wastafel
Zilveren Sleutel (langer zelfstandig thuis wonen voor ouderen) - Wastafel (infofiche)
Cover van de folder De Zilveren Sleutel
Zilveren Sleutel, de (folder)

Infofolder over het infopunt De Zilveren Sleutel voor zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen van ouderen. Je leest welke informatie je op de website terugvindt, voor wie deze bestemd is en waar De Zilveren Sleutel voor staat.