Publicatie “Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen. Sluitstuk van mobiliteitscongres en rondetafelconferentie 13 en 14 oktober 2014”

Waar staan we vandaag in Vlaanderen met het toegankelijk openbaar en aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking, hoe manifesteren de vervoersarmoede en problemen zich bij deze doelgroep en hoe kunnen we evolueren naar een efficiënte oplossing? Dat was de hoofdvraag op het Mobiliteitscongres ‘Iedereen op weg’ en de rondetafelconferentie met experten uit binnen- en buitenland op 13 & 14 oktober 2014.

Naast sprekers uit eigen land, lieten we ons inspireren door innoverende, vraaggestuurde organisatiemodellen die al werken in andere landen zoals Denemarken, Zweden en Nederland.

Deze publicatie is het sluitstuk van het mobiliteitscongres ‘Iedereen op weg’ en de rondetafelconferentie. De publicatie geeft een overzicht van de resultaten, de thema’s die aan bod kwamen en de bijdragen van de sprekers. Het geeft ons een bondig overzicht over de huidige uitdagingen en de obstakels die er nog zijn die we in de toekomst verder moeten aanpakken om de mobiliteitsproblematiek structureel en duurzaam aan te pakken in Vlaanderen.

Deze publicatie en het congres kaderen in het project ‘Goede praktijken in toegankelijk vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking – Vlaanderen in Europa’, gerealiseerd met de steun van het Vlaams Ministerie voor Mobiliteit en Openbare Werken, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

Bekijk de publicatie “Op naar een toegankelijk vervoerssysteem in Vlaanderen. Sluitstuk van mobiliteitscongres en rondetafelconferentie 13 en 14 oktober 2014”