Hoorzittingen basisbereikbaarheid openbaar vervoer Vlaams Parlement 30 april en 7 mei

Basismobiliteit, basisbereikbaarheid en een toegankelijk vervoerssysteem zijn vandaag hot items waarover het Vlaams Parlement een debat aangaat. Momenteel worden er in het Vlaams Parlement hoorzittingen georganiseerd over deze onderwerpen.

De Vlaamse Regering wenst in het openbaar vervoer het principe van de basismobiliteit te vervangen door het principe van de basisbereikbaarheid. Tijdens de hoorzittingen/rondetafel gaan de vertegenwoordigers van de organisaties en de parlementsleden in debat.

Wilt u niets missen van deze hoorzittingen?

Bekijk de hoorzitting van 30 april via volgende link https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/975633

Op 7 mei start de tweede ronde van de hoorzittingen om 10u.

Mieke Broeders, directeur Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid,  zal een toelichting geven over het aangepast vervoer en aanbevelingen geven voor een toegankelijk en inclusief vervoerssysteem in dit debat toelichten. Zij zal een lans breken voor de doelgroep ouderen en personen met een beperking waarbij de belangrijke rol van de Mobiliteitscentrales Aangepast Vervoer zal worden benadrukt. Het openbaar vervoer moet ook voor deze doelgroep het mogelijk maken om volwaardig te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

U kan de hoorzitting live volgen vanaf 10u via: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/975634

Op 7 mei is het ook de beurt aan:

  • Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze, namens VVSG
  • Frans De Wachter, Landelijke Gilden
  • Ariane De Meyer, Peter Veirman en  Evelyn Catteceur, Netwerk tegen Armoede
  • Johan Van Reeth, studiebureau Buur, auteur studie Regionet Oost-Brabant
  • Roger Kesteloot, De Lijn
  • Luc Jullet en Carine Bergers, FBBA (busfederatie)
  • Pierre Steenbergen, Taxifederatie
  • Sven Huysmans, Blue-bike/Blue Mobility
  • Mieke Broeders, Enter vzw, Aangepast vervoer