Sinds 2008 hebben we een samenwerking met het VIPA voor de ontwikkeling van een 7-tal inspiratiebundels voor het bouwen van een meer toegankelijke omgeving voor verschillende sectoren. De laatste inspiratiebundel voor personen met een handicap is afgerond en is op onze publicatie-pagina te consulteren.

Het toegankelijkheidswerkveld ondergaat momenteel een grondige herstructurering. Sinds 1 mei 2015 is de werking van een nieuw Agentschap Toegankelijk Vlaanderen een feit. Enter, Ato, Toegankelijkheidsbureau, Westkans en Intro vormen vanaf nu één organisatie. Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen nog toegankelijker te maken.

Waar staan we vandaag in Vlaanderen met het toegankelijk openbaar en aangepast vervoer voor personen met een mobiliteitsbeperking, hoe manifesteren de vervoersarmoede en problemen zich bij deze doelgroep en hoe kunnen we evolueren naar een efficiënte oplossing? Dat was de hoofdvraag op het Mobiliteitscongres ‘Iedereen op weg’ en de rondetafelconferentie met experten uit binnen- en buitenland op 13 & 14 oktober 2014.

Basismobiliteit, basisbereikbaarheid en een toegankelijk vervoerssysteem zijn vandaag hot items waarover het Vlaams Parlement een debat aangaat. Momenteel worden er in het Vlaams Parlement hoorzittingen georganiseerd over deze onderwerpen.

Om tot een meer performant aanbod te komen en aldus een antwoord te kunnen bieden op de toenemende vraag naar gespecialiseerde begeleiding en advisering inzake toegankelijkheid, één van de kernambities van het gelijkekansenbeleid, heeft de Vlaamse Regering beslist om de beleidsuitvoering inzake toegankelijkheid in één organisatie te verenigen. Hiervoor is in 2015 het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) Toegankelijk Vlaanderen opgericht. Het bundelt de werking van vijf organisaties die voordien afzonderlijk bestonden, met name: vzw Enter, vzw Intro en 3 provinciale adviesbureaus ATO vzw, Westkans vzw en Toegankelijkheidsbureau vzw. Binnen dit kader wenst het EVA Toegankelijk Vlaanderen, met tewerkstelling te Hasselt, over te gaan tot de onmiddellijke aanwerving van een (m/v).

Vanaf 1 mei 2015 vormen de vzw's ATO, Enter, Intro, Toegankelijkheidsbureau en Westkans één organisatie.

Door onze krachten te bundelen krijgen we meer slagkracht om Vlaanderen toegankelijker te maken. De volgende maanden werken we aan een doorgedreven afstemming en een geïntegreerd aanbod van onze dienstverlening voor heel Vlaanderen. Ondertussen blijft onze dienstverlening onveranderd. 

De REVA beurs biedt onder de naam REVAstudy een hele reeks korte lezingen aan.

De voertaal voor alle studiedagen en lezingen is Nederlands. Alle lezingen zijn gratis maar inschrijven is verplicht omdat de capaciteit van de zaal niet onbeperkt is.

Enter geeft op zaterdag 25 april 2015 een toelichting over "Toegankelijke mobiliteit en MAV":
Wat met onze toegankelijke mobiliteit en wat is de werking en de toekomst van de MAV's of de Mobiliteits centrales Aangepast Vervoer. Deze toelichting gaat door in auditorium 1 van 10u00 – 10u45

Infonamiddag

Genk: Maandag 30 maart 2015 – 13.30 - 16.00 uur  | Dienstencentrum De Schalm

Hasselt: Woensdag 27 mei – 14.00 – 16.30 uur | Dienstencentrum De Boelvaar


Hoe kan ik ook zonder zelf te rijden mij verplaatsen? Hoe verplaats ik mij als ik minder goed te been ben? Welke bus kan ik nemen? Hoe reserveer ik een rit? Kan ik reizen aan voordeeltarief? Kan ik bij de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer terecht voor al mijn vervoersvragen?

Op woensdag 3 december is het de 33e Werelddag voor personen met een handicap. Dit initiatief van de Verenigde Naties heeft dit jaar als thema 'Sustainable Development: The Promise of Technology', oftewel 'Duurzame ontwikkeling: de belofte van technologie'.

De wereld kent ongeveer 1 miljard mensen met een beperking. Ze lopen niet alleen aan tegen fysieke problemen, maar ook tegen sociale en economische issues en de houding van medemensen. Bovendien is 20% van de armoede in de wereld direct te relateren aan een beperking; de meerderheid van deze mensen woont in ontwikkelde landen. In plaats van dat de groep personen met een beperking naar voren komt als de grootste minderheidsgroep, zijn deze mensen voornamelijk onzichtbaar gebleven in de grootschalige ontwikkeling van onder meer technologie.

In het kader van de afsluiting van de Millennium Development Goals staat de International Day of Persons with Disabilities (Werelddag van personen met een handicap) in het teken van het benadrukken van de kracht van technologie om inclusie en toegankelijkheid te bevorderen. Dit moet helpen om personen met een beperking volledig en gelijkwaardig te laten deelnemen aan de samenleving en om de toekomst van duurzame ontwikkeling voor iedereen vorm te geven.

In Nederland worden allerlei activiteiten georganiseerd, die je tegenkomt op deze website: http://www.wereldgehandicaptendag.nl.

Meer informatie is te vinden op de website van de Verenigde Naties: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1620 (Engels).

Op maandag 29 september 2014 brengt Radio 2 het programma De Madammen, waarin Anja Daems vrijwillig plaatsneemt in een rolstoel. Ze gaat op pad met Michiel Desmet, ook in een rolstoel, maar hij heeft daar niet voor gekozen.

Pagina's